Üks lugu, kaks raamatut

Värske rõhk, detsember 2018

Uku Masing on mõistatus. Vahest üks suuremaid ja lahendamatumaid mõistatusi eesti kultuuriruumis. Nii mõtleja kui ka luuletajana ootamatu, raputav ja seejuures erakordselt mahuka, mitmekesise, tasemelt ja teemaderingilt laia loomingulise pärandiga. Mitte valdurmikitalikult mugav-muhe rahvuslik enesekinnitaja ega arturalliksaarelikult sädelev filosoofiline värsisepp (kui võrrelda nendega, kes on talle teemaderingilt või positsioonilt kuidagigi lähedased), vaid lõpuni hõlmamatu, raamidest väljuv nähtus. Suurkuju ja vaimuvägilane on tühjad sõnakõlksud. Masingut on püütud kirjeldada küll teoloogi, küll ekstaatiku, autisti või tantristina, ent ükski käsitelu pole ammendav. 

/---/


Artikkel on terviklikult loetav digarist.